Roger | Jednodušší finance

Pilulka Invoice Financing

Zkrácení splatnosti faktur pro dodavatele do Pilulka Lékárny a.s. ve spolupráci s Rogerem

Flexibilní vylepšení cash flow

Předem stanovený diskont

Vše probíhá online přeš EDI

Co je Pilulka Invoice Financing?

Pilulka Invoice Financing (PIF) je rychlý způsob ke zkrácení splatnosti faktur, v rámci našeho obchodního vztahu, pomocí jednoduchého a uživatelsky přívětivého rozhraní. Službu jsme spustili v návaznosti na poptávku ze strany našich dodavatelů si občas či pravidelně zlepšit své provozní cash flow a předfinancovat pohledávky za Pilulka.cz.

Jak pracovat v rozhraní Invoice Financing

Faktoring od Rogera

Jak funguje služba PIF?

Hlavním úkolem Pilulka Invoice Financing je financování obchodních toků mezi odběratelem a dodavatelem s cílem optimalizovat jejich pracovní kapitál. Obsluha probíhá jednoduše, pomocí uživatelsky přívětivého webového rozhraní.

 

Kdo provozuje PIF?

Službu jsme pro vás připravili ve spolupráci s Platební institucí Roger, která pomáhá podnikům optimalizovat pracovní kapitál. Prostřednictvím Pilulka Invoice Financing probíhá zkrácení splatnosti faktur zcela automatizovaně, díky technickému napojení na systémy pro elektronickou výměnu dokladů EDI. Roger provozuje PIF prostřednictvím své 100 % vlastněné dceřiné společnosti Invoice Financing a vykonává svou činnost pod dohledem ČNB.

Logo Roger

Jak probíhá financování přes PIF?

1. Zaslání faktury

Vystavíte fakturu za dodané zboží ve formátu EDI

2. Potvrzení faktury

Potvrzené faktury se načtou do rozhraní Pilulka Invoice Financing

3. Zkrácení splatnosti

Do 3 dnů dostanete zaplaceno 75 % z hodnoty faktury

4. Vypořádání

K datu splatnosti dostanete zbylých 25 %

Výhody

 • Posílení finanční stability vaší firmy

  Peníze za faktury dostanete do 3 dnů. Nemusíte se tak zadlužovat v bankách, operovat s vysokými rezervami nebo zálohami.

 • Nízká administrativa

  PIF je jednoduché uživatelsky přívětivé rozhraní, kde si sami vyberete, jaké faktury chcete předfinancovat. Vše probíhá elektronicky, takže se vyhnete zbytečnému papírování.

 • Flexibilita

  Službu můžete využívat pravidelně, k vykrytí sezónních výkyvů nebo jen k profinancování jedné faktury. Frekvence využití záleží jen na vás. Optimalizaci cash flow provádíte přesně podle svých aktuálních potřeb.

 • Cena

  Stanovení podmínek financování reflektuje bonitu společnosti Pilulka Lékárny a.s. Konečnou cenu financování znáte vždy před samotným financováním. Cenu nazýváme diskontem a je vždy počítána z financované částky.

 • Žádné limity

  Je jen na vás, jestli se rozhodnete službu využít ke zkrácení splatnosti faktur za několik tisíc nebo desítek miliónů korun. Dodavatelé u nás nemají žádné limity.

Průběh registrace

1. První přihlášení

Zadáte pouze IČO a e-mail, ostatní informace se automaticky ověří z databáze a vy obratem obdržíte heslo pro první přihlášení.

2. Ověření totožnosti

Roger je před prvním financováním ze zákona povinen ověřit totožnost jednající osoby vaší společnosti, telefonicky se na vás obrátí obchodní oddělení Rogera.

3. Zkrácení splatnosti

75 % z hodnoty faktury k předfinancování máte na účtu do 3 dnů. Doplatek 25 % vám pošle Roger, jakmile uhradí Pilulka.cz svůj závazek.

Mám zájem o více informací

Ondřej Machač

Key Account Manager
t: +420 776 134 846
m: financing@pilulka.cz

Rád vám zodpovím veškeré dotazy týkající se splatnosti faktur. V Rogeru se starám o klienty využívající Invoice Financing.

a zkrácení splatnosti faktur na 3 dny …

Časté dotazy

caste_dotazy

Pilulka Invoice Financing („PIF“) je nový rychlý způsob sjednávání skont v rámci obchodního vztahu mezi vámi a společností Pilulka distribuce a.s. pomocí jednoduchého a uživatelsky přívětivého rozhraní. PIF slouží k vaší občasné či pravidelné potřebě zlepšit si své provozní cash flow.

Služba PIF vám zkrátí splatnost faktur přesně dle vašich potřeb. Jakmile provedete registraci do rozhraní PIF, stačí jen vybrat faktury k profinancování a peníze máte do 3 dnů na účtu. Díky pružnému a efektivnímu způsobu provozního financování můžete podnikat s větším klidem.

PIF je určena pro dodavatele Pilulka.cz, kteří mají zájem zkrátit splatnost svých faktur.

Typickými uživateli PIF jsou:

 • Malé a střední společnosti, kterým dlouhé splatnosti faktur a nedostatek provozního kapitálu brání v rychlejším rozvoji podnikání.
 • Společnosti, jejichž podnikání podléhá sezónním výkyvům a dlouhodobé bankovní financování pro ně není výhodné.
 • Společnosti s krátkou finanční historií, kvůli které mají problém získat bankovní financování.

Konečnou cenu financování znáte vždy před samotným financováním přímo z rozhraní. Cenu nazýváme diskontem a je vždy počítána z financované částky.

Do rozhraní PIF se můžete zdarma registrovat na této webové stránce. Samotná registrace je velmi rychlá a jednoduchá. Zvládnete ji do několika minut.

Jak probíhá registrace do rozhraní Pilulka Invoice Financing, se můžete podívat na tomto krátkém videu.

K registraci do rozhraní PIF musíte zadat IČO vaší společnosti, zvolit si přihlašovací email a mít u sebe mobilní telefon pro zaslání potvrzovacího kódu.

Oproti bankovnímu faktoringu nemusíte garantovat žádný minimální objem fakturace. Službu můžete využívat pravidelně, k vykrytí sezónních výkyvů nebo jen k profinancování jedné faktury. Záleží jen na vás. Vše probíhá elektronicky, takže se vyhnete zbytečnému papírování.

V rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu může dojít k různým vratkám zboží či zápočtům. Odběratelé následně hradí svůj závazek s ohledem na hodnotu těchto zápočtů. Proto využíváme rezervy v podobě 25 % z hodnoty faktury.

Zkrátit splatnost lze pouze u takových faktur, které byly zaslány přes EDI, a zároveň byly ze strany Pilulky potvrzeny. Takové faktury jsou zobrazeny v přehledu faktur rozhraní PIF a vy si jen vybíráte, u kterých chcete zkrátit splatnost a uvolnit pracovní kapitál.

Pokud faktury v rozhraní nevidíte, je to z důvodu, že zatím nebyly potvrzeny nebo byly z nějakého důvodu odmítnuty. Může se stát, že mezi odesláním faktury a potvrzením nastane časová prodleva. V takovém případě dochází ke zpracování faktury na straně Pilulky a je potřeba vyčkat, až bude faktura potvrzena. Jestliže čekáte na potvrzení déle než obvykle, obracejte se prosím přímo na odběratele.

Stav svých faktur můžete sledovat přímo ve svém rozhraní pro EDI.

Zkrátit splatnost si můžete jak při vystavení faktury, tak kdykoliv později. Minimální doba zkrácení splatnosti faktur je 14 dní.

Financování lze uzpůsobit vašim potřebám. Využití PIF není spojeno s žádnými limity, paušály ani jinými skrytými poplatky. Můžete financovat faktury za stovky korun i faktury za několik miliónů.

Modelový případ zaúčtování pohledávky financováné prostřednictvím PIF naleznete níže, případně si ho můžete stáhnout pod tímto odkazem. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat na financing@pilulka.cz nebo na tel.: +420 702 021 683.

Pilulka Invoice Financing – předpoklady modelového příkladu:

 • Nominální hodnota pohledávky = 100.000 Kč
 • Financovaná částka 75 % = 75.000 Kč
 • Doplatek 25 % po úhradě Pilulka.cz = 25.000 Kč
 • Počet dní od financování do doby splatnosti na faktuře = 60 dní
 • Diskont odpovídající počtu dní výše = 2 % z financované částky (8,4/360*60)
Účetní operaceÚčetDokladČástka
Vystavení faktury na zákazníka311/602Faktura100 000,- Kč
Výnos z postoupení (prodeje) pohledávky315/646Smlouva o postoupení98 500,- Kč
Odpis pohledávky – daňově uznatelný dle § 24 odst.2 s)546/311Smlouva o postoupení98 500,- Kč
Odpis pohledávky ve výši diskontu – daňově uznatelný dle § 24 odst.2 s)546/311 1 500,- Kč
5. Úhrada za postoupenou pohledávku – do 3 dnů221/315Bankovní výpis73 500,- Kč
Doplatek zbytku pohledávky po úhradě Pilulkou221/315Bankovní výpis25 000,- Kč

Reklamační řád společnosti si můžete přečíst zde.

Etický kodex společnosti si můžete přečíst zde.

Informace o zpracování osobních udájů si můžete přečíst zde.

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin