Roger | Jednodušší finance

Úvěr vs faktoring

Když společnost potřebuje stabilizovat cash flow, často je okamžitou reakcí snaha o získání úvěrové linky od banky nebo jiné finanční instituce. Společnost získá úvěr a musí použít pohledávky jako zástavu. Nicméně existuje i jednodušší cesta – faktoring. Podívejme se  společně a důvody, proč může být právě tento způsob financování efektivnějším řešením.

Rozdíl mezi úvěrem a faktoringem

Půjčování peněz od banky je známé jako dluhové financování, které přináší výhody i rizika. Při úvěrování získáte úvěr a pohledávky používáte jako zástavu. Vytváříte v rozvaze závazek, který potenciálně negativně ovlivňuje finanční páku a další finanční ukazatele.

 

Při faktoringu prodáváte pohledávky, abyste získali okamžitou hotovost. Nevytváříte závazek. Prodáváte pohledávku, která je vaše a měníte jedno aktivum za druhé (hotovost). Nedochází ke změně závazků a nemá to vliv na finanční páku.

 

Dále je třeba zvážit dobu, za kterou se dostanete k potřebné hotovosti. U úvěru je obvykle třeba sestavit kompletní finanční balíček zahrnující historické finanční výkazy, cash flow, osobní finanční výkazy, daňová přiznání a další podpůrnou dokumentaci. U faktoringu je obvykle zapotřebí krátká žádost, která obsahuje základní informace o společnosti a kopie faktur/informace k fakturám (objednávky), které mají být fakturovány a  již byly připraveny a zaslány zákazníkovi. 

 

Tam, kde může shromáždění finančního balíčku pro úvěr trvat značnou dobu, jsou faktury v systému aktuální a stačí je jen přeposlat ke kontrole. Pokud držíte faktury za společnostmi jako je Alza, Datart nebo C.S. Cargo, velkou část administrativy zvládnete s pomocí chytrého řešení financování dodavatelského řetězce Invoice Financing, které mají tito odběratelé implementované.

 

Klíčová je bezúhonnost 

U úvěru je zapotřebí rozsáhlý finanční balíček, protože se provádí kompletní kontrola a analýza peněžních toků, zatímco u faktoringu se kontrola skládá především z procesu fakturace a kvality fakturovaného zákazníka. Jedním z nejčastějších omylů ohledně faktoringu je to, že zákazníci musí být významnými klienty. Namísto toho však závisí na vyhodnocení daného odběratele a prokázané platební schopnosti.

 

Při získávání úvěru se věřitel dívá také na finanční sílu a osobní majetek majitele podniku jako na ručitele a potenciální alternativní zdroj splácení. U faktoringu se na úvěrovou sílu majitele klade menší důraz, protože v centru pozornosti je opět odběratel. Na rozdíl od zdroje finanční síly je klíčová bezúhonnost a charakter podniku.

 

Faktoring umožňuje podniku dělat to, co umí nejlépe

Vzhledem k tomu, že původním účelem zvažování úvěru bylo získat přístup k hotovosti, načasování by mělo být důležitou otázkou ke zvážení. V důsledku rozdílu v procesech pro získání úvěru na rozdíl od faktoringu je zřejmé, že časová osa od začátku do konce je u úvěru podstatně pomalejší. 

 

Faktoring umožňuje podniku dělat to, co umí nejlépe –  poskytovat kvalitní produkt nebo službu, kterou vyvinul. Stačí dodat výrobek nebo službu, vystavit fakturu a obdržet hotovost. Pokud je ve fakturované částce zisková marže, která pokryje faktoringový poplatek, pak je to logický, jednoduchý, efektivní a rychlý způsob, jak urychlit své cash flow.

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin