Roger a.s. | Jednodušší finance

Co je cash flow?

1) Shrnutí

Cash flow sleduje pohyb peněžních prostředků ve firmě za určité období. Peněžní tok zjistíme tak, že od sumy peněžních prostředků (bankovní účet + pokladna + příjmy v dané období) odečteme výdaje za dané období.

Výkaz je sestavován ze tří částí:

 1. Provozní činnosti — základní výdělečné činnosti firmy
 2. Investiční činnosti — nákup a prodej dlouhodobého majetku
 3. Finanční činnosti — zvýšení či snížení dlouhodobých závazků (úvěr, vydání obligací atd.)

2) Alternativní názvy

Peněžní tok


3) Proč sledovat cash flow?

Výkaz cash flow je součástí účetní uzávěrky, která je povinná ze zákona o účetnictví. Cash flow nejlépe vypovídá o finančním zdraví podniku a bývá důležitým hodnotícím kritériem při žádosti o firemní úvěr. Největší vliv na peněžní tok má splatnost pohledávek a řízení zásob.


4) Jak vylepšit cash flow?

 • Zvýšit tržby
 • Snížit náklady
 • Vyjednat delší splatnost dodavatelských faktur
 • Vyjednat kratší splatnost vystavených faktur
 • Provozním úvěrem/kontokorentem
 • Postoupením pohledávek

Jak může pomoct Roger?

Pokud vystavujete faktury s dlouhou splatností, tak díky Platbě od Rogera můžete zkrátit jejich splatnost na 3 dny. Zlepšete si vaši cash flow bez nutnosti zadlužení se provozním úvěrem nebo kontokorentem.

Uvolněné prostředky z pohledávek můžete využít k dalším investicím nebo rozšíření výroby.

Provozní úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,57 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin