Roger | Jednodušší finance

Daňově uznatelný náklad

Daňově uznatelný náklad je definovaný zákonem o daních z příjmů jako výdaj, který je vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů

 

Jednoduše řečeno jde o výdaje související s chodem firmy a její schopností vydělávat peníze. Podnikatel musí prokázat, kdy, komu a kolik zaplatil – důkazním prostředkem je nejčastěji faktura či smlouva. Náklady také musí souviset s příslušným účetním obdobím a je nutné správně vést daňovou evidenci. 

 

Zákon však některé výdaje neuznává jako daňově uznatelné. Pro lepší pochopení je dobré položit si otázku, zda příslušný výdaj slouží k dosažení či udržení příjmů?

 

Doporučujeme se vždy obrátit na daňového poradce či účetní, kteří posoudí uznatelnost nákladů na základě aktuální legislativy. 

 

Mezi daňově neuznatelné náklady patří například nesmluvní pokuty a penále, dary nebo náklady na reprezentaci. Určité výdaje jsou zdanitelné pouze do výše souvisejícího příjmu – v případě manka či škody. 

 

Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců, finanční leasing nebo odpisy dlouhodobého majetku jsou náklady daňově uznatelné podle konkrétních podmínek v zákoně o daních z příjmu. Další skupinu tvoří výdaje, které jsou daňově uznatelné, pokud již byly zaplaceny – například zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance. 

 

Uvolněte si ruce a začněte financovat vaše podnikání s Rogerem

Jak může pomoci Platební instituce Roger?

Ideálním řešením pro malé a střední podniky s dlouhými splatnostmi faktur, je služba Roger Platba, se kterou uvolníte prostředky uzamčené v pohledávkách. Peníze máte do 3 dnů na účtu, vše vyřídíte online během několika minut. Faktury jsou pojištěné v případě horšího ratingu odběratele nebo na přání klienta.

Vše lze vyřídit jednoduše online a vy se tak můžete soustředit na vaše podnikání.

Bezregresním faktoringem tak získáte čas i prostředky pro rozvoj vašeho podnikání, zlepšíte vaše řízení cash flow bez zadlužení společnosti, které vzniká například při provozním úvěru nebo kontokorentu.

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin