Roger a.s. | Jednodušší finance

Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisku a ztrát ukazuje, jakého hospodářského výsledku firma docílila za sledované a minulé účetní období. Výkaz zisků a ztrát se vždy vztahuje k určitému období a podle zákona o účetnictví je povinnou součástí účetní závěrky.

 

Výkaz zisku a ztrát neboli výsledovka se liší od rozvahy. Zatímco rozvaha je statická a zachycuje aktiva a pasiva v daném okamžiku sestavování rozvahy, výkaz zisků a ztrát vyjadřuje finanční výkonnost za určitý časový interval. 

 

Výnosy a náklady jsou strukturovány na provozní, finanční a mimořádnou činnost. Rozdíl mezi výnosy a náklady se označuje jako výsledek hospodaření (VH), který může být kladný nebo záporný.

 

Hospodářský výsledek z provozní činnosti plyne z činnosti, pro kterou byl podnik založen. Zahrnuje tržby z prodeje výrobků, tržby z prodeje zboží a náklady na prodané zboží u obchodní společnosti a podobně. Do provozního výsledku se dále zahrnují tvorba/rozpuštění rezerv, tvorba/rozpuštění opravných položek k aktivům, odpisy pohledávek a majetku, osobní náklady.

 

Hospodářský výsledek z finanční činnosti plyne u nefinančních společností především z nákupů a prodejů cenných papírů, kurzových rozdílů, výnosových a nákladových úroků.

 

Poslední kategorií hospodářského výsledku je výsledek z mimořádné činnosti. Zahrnuje nahodilé výnosy a náklady, které nepatří do provozní a finanční činnosti. 

 

Kladný součet jednotlivých kategorií hospodářského výsledku představuje účetní zisk, který lze transformovat na ekonomický zisk zahrnutím ekonomických nákladů.

Uvolněte si ruce a začněte financovat vaše podnikání s Rogerem

NEBO

Jak může pomoci Roger?

Ideálním řešením pro malé a střední podniky s dlouhými splatnostmi faktur, je služba Roger Platba, se kterou uvolníte prostředky uzamčené v pohledávkách. Peníze máte do 3 dnů na účtu, vše vyřídíte online během několika minut. Faktury jsou pojištěné v případě horšího ratingu odběratele nebo na přání klienta.

Vše lze vyřídit jednoduše online a vy se tak můžete soustředit na vaše podnikání.

Bezregresním faktoringem tak získáte čas i prostředky pro rozvoj vašeho podnikání, zlepšíte vaše řízení cash flow bez zadlužení společnosti, které vzniká například při provozním úvěru nebo kontokorentu.

Jak optimalizovat provozní finance?

Série doporučení od našeho CEO přímo na váš e-mail.

Provozní úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,57 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin