Roger | Jednodušší finance

Importní faktoring

Importní faktoring

Importní faktoring (dovozní faktoring) je na rozdíl od ostatních druhů faktoringu určen pro odběratele. Služba umožňuje odložit platbu za zboží nebo služby od zahraničních dodavatelů. Odběratel poté faktury neplatí dodavateli, ale bance nebo faktoringové společnosti. V tomto případě dodavatel nenese riziko nezaplacení odběratelem, neboť mu prostředky uhradí banka nebo faktoringová společnost.

 

Další druhy faktoringu:

Alternativně se faktoring může označovat jako prodej/postoupení pohledávek/faktur, zkrácení splatnosti faktur.

Kdy využít importní faktoring?

Pokud jste bonitní odběratel zboží nebo služeb ze zahraničí a prodloužená splatnost faktur vám umožní rychleji růst a zlepšit provozní cash flow.

Výhody importního faktoringu

 • Odložením splatnosti získáte prostředky za malý poplatek faktoringové společnosti.
 • Není potřeba zakládat bankovní akreditiv ani vystavovat směnku.
 • Zprocesováním faktoringu získáte nástroj na efektivní řízení cash flow.

Nevýhody importního faktoringu

 • Zaplatíte víc, než je fakturovaná hodnota zboží nebo služeb (poplatek za faktoring).
 • Na importní faktoring dosáhnou pouze velké a bonitní společnosti, u kterých nehrozí riziko nezaplacení.

Proč faktoring používat?

Podívejte se na výhody použití faktoringu na příkladu výrobní firmy.

Získáte novou zakázku a výroba potrvá 30 dní. Společně s odesláním hotové zakázky vystavíte fakturu se splatností 60 dní. Během této doby nemůžete využít prostředky na běžné provozní věci jako jsou splátky úvěru, nákup materiálu nebo investice do výroby. Po 90 dnech od získání zakázky je faktura uhrazena a začínáte vyrábět další zakázku.

 Odeslání zakázky
 Proplacená faktura

Získáte novou zakázku a výroba potrvá 30 dní. Společně s odesláním hotové zakázky vystavíte fakturu se splatností 60 dní. Peníze máte do 3 dnů na účtu a můžete začít pracovat na další zakázce.

 Odeslání zakázky
 Proplacená faktura

Díky rychlému profinancování faktury můžete stihnout za stejný čas více zakázek a rychleji rozvíjet vaše podnikání.

 Odeslání zakázky
 Proplacená faktura

Řešíte financování pro svoji firmu?

Zjistěte jak vám může pomoci Roger Platba v porovnání s dalšími platebními nástroji.

Kontokorent

Bankovní faktoring

Provozní úvěr

Uvolněte si ruce a začněte financovat vaše podnikání s Rogerem

Jak může pomoci Platební instituce Roger?

Nabízíme služby jak pro malé dodavatele, tak i pro velké odběratele. Dodavatelům zkracujeme splatnost faktur na 3 dny se službou Roger platba. Služba od Platební instituce Roger (s licencí od ČNB) je flexibilní a jednoduchá, díky čemuž získáte víc prostředků i času pro vaše podnikání.

Vše lze vyřídit jednoduše online a vy se tak můžete soustředit na vaše podnikání.

Velkým společnostem pomáháme optimalizovat dodavatelský řetězec pomocí rozhraní invoice financing (financování faktur). Nastavíte si splatnost podle vašich potřeb a případné volné prostředky můžete zhodnotit pomocí skont.

Kontokorent

 • Vyšší cena financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od úvěrové historie a platební morálky

 • Uzavírá se na jeden rok, pak se automaticky obnovuje

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Někdy je vyžadován i určitý průměrný zůstatek na účtu

 • Časově a administrativně náročné

 • Nutnost podnikatelského účtu vedeného v dané bance

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin

Bankovní faktoring

 • Nutnost postupování všech faktur

 • Paušální poplatky

 • Banka prověřuje bonitu klienta

 • Požadavek na minimální objem financování/rok

 • Nutnost zahrnout více, někdy i všechny odběratele

 • Dostupné jen pro velké společnosti

 • Časově a administrativně náročné

Roger Platba

 • Je na vás, které faktury profinancujete

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Dostupné i pro živnostníky a malé společnosti

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin