Roger a.s. | Jednodušší finance

Co je to faktoring?

1) Shrnutí

Pomocí faktoringu mohou firmy získat prostředky postoupením krátkodobých pohledávek třetí straně. Touto třetí stranou je nejčastěji banka nebo společnost specializující se na faktoring. Splatnost těchto pohledávek se obvykle pohybuje v rozmezí 30-120 dnů.

V České republice se ročně pomocí faktoringu profinancuje zhruba 156 miliard korun. (CLFA 2017)

2) Alternativní názvy

Prodej pohledávek, zkrácení splatnosti faktur, prodej faktur

3) Jak to funguje

V prvním kroku dojde k prověření odběratele i žadatele o faktoring. Po vyhodnocení dojde k podpisu smlouvy, ve které se vymezí objem postupované fakturace. Faktoringová společnost odesílá část prostředků (většinou 75-90 %) ihned po vystavení faktury a zbylou část po uhrazení pohledávky odběratelem. Poplatek se obvykle určuje jako procentuální část z profinancovaného objemu.

4) Výhody faktoringu

 • Firmy mohou zlepšit svoje cash flow bez nutnosti půjčky.
 • Přistoupením na delší splatnost mohou společnosti získat konkurenční výhodu při výběrovém řízení.

5) Nevýhody faktoringu

 • Malé a střední podniky nedosahují dostatečný obrat na to, aby jim banky faktoring nabídly.
 • Kontrakty jsou uzavírané na období i několik let. V případě změny vztahu s odběrateli je velmi složité a drahé z faktoringové smlouvy vystoupit.
 • S faktoringem bývá často spojeno mnoho poplatků za administraci. I když se úrok z objemu pohybuje v řádech procent, tak s dalšími poplatky může být konečná cena financování poměrně vysoká.
 • Pro společnost může být nevýhodné přenechání práva urgovat platby u odběratele třetí stranou, kdy mohou být narušené odběratelsko-dodavatelské vztahy.

Jak může pomoct Roger?

Alternativou ke klasickému faktoringu je služba Roger Platba, se kterou je možné profinancovat faktury za velkými odběrateli. Služba je flexibilní, nejste tedy zavázáni časově a je jen na vás, které faktury profinancujete.

Jsme schopni pomoct jak živnostníkům, tak malým a středním firmám. Vše lze vyřídit jednoduše online a vy se tak můžete soustředit na vaše podnikání.

Provozní úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,57 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin