Roger | Jednodušší finance

Co je to faktoring?

Co je to faktoring?

Jedná se o službu pro podnikatele, kteří chtějí získat prostředky z faktur s dlouhou splatností. Faktoring využívá pro zlepšení cash flow.

Faktoring v kostce

Faktoring (factoring) je nástroj na provozní financování podniku bez zvyšování jeho zadlužení. Prostřednictvím postoupení krátkodobých pohledávek třetí straně mohou firmy získat potřebné prostředky. Třetí stranou je nejčastěji banka nebo faktoringová společnost (platební instituce). Splatnost faktoringových pohledávek se obvykle pohybuje v rozmezí 30-120 dnů.

V České republice se ročně profinancuje zhruba 183 miliard korun. (CLFA 2020).

 

Druhy faktoringu:

Alternativně se faktoring může označovat jako prodej/postoupení pohledávek/faktur, zkrácení splatnosti faktur.

Proces faktoringu

V prvním kroku dojde k prověření odběratele i žadatele o faktoring. Po vyhodnocení dojde k podpisu smlouvy, ve které se vymezí objem postupované fakturace. Faktoringová společnost odesílá část prostředků (většinou 75‑90 %) ihned po vystavení faktury a zbylou část po uhrazení pohledávky odběratelem. Poplatek se obvykle určuje jako procentuální část z profinancovaného objemu.

Proces faktoringu
 1. Prověření odběratele na faktuře a žadatele o faktoring
 2. Uzavření smlouvy o faktoringu
 3. Odeslání peněz na účet žadatele o faktoring
 4. Úhrada faktury odběratelem na účet faktoringové společnosti
 5. Odeslání zbylé části peněz na účet žadatele o faktoring

Výhody faktoringu

 • Firmy mohou zlepšit svoje provozní cash flow bez nutnosti půjčky.
 • Přistoupením na delší splatnost mohou společnosti získat konkurenční výhodu při výběrovém řízení.

Nevýhody bankovního faktoringu

 • Malé a střední podniky nedosahují dostatečný obrat na to, aby jim banky faktoring nabídly.
 • Kontrakty jsou uzavírané na období i několik let. V případě změny vztahu s odběrateli je velmi složité a drahé z faktoringové smlouvy vystoupit.
 • S faktoringem bývá často spojeno mnoho poplatků za administraci. I když se úrok z objemu pohybuje v řádech procent, tak s dalšími poplatky může být konečná cena financování poměrně vysoká.
 • Pro společnost může být nevýhodné přenechání práva urgovat platby u odběratele třetí stranou, kdy mohou být narušené odběratelsko-dodavatelské vztahy.

Proč faktoring používat?

Podívejte se na výhody použití faktoringu na příkladu výrobní firmy.

Získáte novou zakázku a výroba potrvá 30 dní. Společně s odesláním hotové zakázky vystavíte fakturu se splatností 60 dní. Během této doby nemůžete využít prostředky na běžné provozní věci jako jsou splátky úvěru, nákup materiálu nebo investice do výroby. Po 90 dnech od získání zakázky je faktura uhrazena a začínáte vyrábět další zakázku.

 Odeslání zakázky
 Proplacená faktura

Získáte novou zakázku a výroba potrvá 30 dní. Společně s odesláním hotové zakázky vystavíte fakturu se splatností 60 dní. Peníze máte do 3 dnů na účtu a můžete začít pracovat na další zakázce.

 Odeslání zakázky
 Proplacená faktura

Díky rychlému profinancování faktury můžete stihnout za stejný čas více zakázek a rychleji rozvíjet vaše podnikání.

 Odeslání zakázky
 Proplacená faktura

Řešíte financování pro svoji firmu?

Zjistěte jak vám může pomoci Roger Platba v porovnání s dalšími platebními nástroji.

Kontokorent

Bankovní faktoring

Provozní úvěr

Uvolněte si ruce a začněte financovat vaše podnikání s Rogerem

Jak může pomoci Platební instituce Roger?

Alternativou ke klasickému bankovnímu faktoringu je služba Roger Platba od Platební instituce Roger (s licencí od ČNB), se kterou je možné profinancovat faktury za velkými odběrateli.

 • Vhodné pro živnostníky, malé a střední společnosti.
 • Flexibilita – financujete jen když potřebujete a jen faktury, které si vyberete.
 • V průměru je cena financován 1,93 % z hodnoty faktury. Bez skrytých poplatků.
 • Schvalovací proces do 24 hodin.
 • Jednoduchá administrativa
Vše lze vyřídit jednoduše online a vy se tak můžete soustředit na vaše podnikání.

Vylepšete vaše provozní cash flow efektivně. Prodej faktur je jednoduchý a rychlý, a představuje benefit řízení cash flow bez zadlužení podniku – které vzniká například prostřednictvím provozních úvěrů nebo podnikatelských kontokorentů.

Kontokorent

 • Vyšší cena financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od úvěrové historie a platební morálky

 • Uzavírá se na jeden rok, pak se automaticky obnovuje

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Někdy je vyžadován i určitý průměrný zůstatek na účtu

 • Časově a administrativně náročné

 • Nutnost podnikatelského účtu vedeného v dané bance

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin

Bankovní faktoring

 • Nutnost postupování všech faktur

 • Paušální poplatky

 • Banka prověřuje bonitu klienta

 • Požadavek na minimální objem financování/rok

 • Nutnost zahrnout více, někdy i všechny odběratele

 • Dostupné jen pro velké společnosti

 • Časově a administrativně náročné

Roger Platba

 • Je na vás, které faktury profinancujete

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Dostupné i pro živnostníky a malé společnosti

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin