Roger a.s. | Jednodušší finance

Shlédnutí: 29

Co je to faktoring?

1) Shrnutí

Pomocí faktoringu mohou firmy získat prostředky postoupením krátkodobých pohledávek třetí straně. Touto třetí stranou je nejčastěji banka nebo společnost specializující se na faktoring. Splatnost těchto pohledávek se obvykle pohybuje v rozmezí 30-120 dnů.

V České republice se ročně pomocí faktoringu profinancuje zhruba 156 miliard korun. (CLFA 2017)

2) Alternativní názvy

Prodej pohledávek, zkrácení splatnosti faktur, prodej faktur

3) Jak to funguje

V prvním kroku dojde k prověření odběratele i žadatele o faktoring. Po vyhodnocení dojde k podpisu smlouvy, ve které se vymezí objem postupované fakturace. Faktoringová společnost odesílá část prostředků (většinou 75-90 %) ihned po vystavení faktury a zbylou část po uhrazení pohledávky odběratelem. Poplatek se obvykle určuje jako procentuální část z profinancovaného objemu.

4) Výhody faktoringu

 • Firmy mohou zlepšit svoje cash flow bez nutnosti půjčky.
 • Přistoupením na delší splatnost mohou společnosti získat konkurenční výhodu při výběrovém řízení.

5) Nevýhody faktoringu

 • Malé a střední podniky nedosahují dostatečný obrat na to, aby jim banky faktoring nabídly.
 • Kontrakty jsou uzavírané na období i několik let. V případě změny vztahu s odběrateli je velmi složité a drahé z faktoringové smlouvy vystoupit.
 • S faktoringem bývá často spojeno mnoho poplatků za administraci. I když se úrok z objemu pohybuje v řádech procent, tak s dalšími poplatky může být konečná cena financování poměrně vysoká.
 • Pro společnost může být nevýhodné přenechání práva urgovat platby u odběratele třetí stranou, kdy mohou být narušené odběratelsko-dodavatelské vztahy.

Jak může pomoct Roger?

Alternativou ke klasickému faktoringu je služba Roger Platba, se kterou je možné profinancovat faktury za velkými odběrateli. Služba je flexibilní, nejste tedy zavázáni časově a je jen na vás, které faktury profinancujete.

Jsme schopni pomoct jak živnostníkům, tak malým a středním firmám. Vše lze vyřídit jednoduše online a vy se tak můžete soustředit na vaše podnikání.

Provozní úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,57 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin